Ogłoszenie

9 listopada 2018 r. świętować będziemy w naszej Szkole setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z tym prosimy uczniów poszczególnych klas o zaprojektowanie i przygotowanie ozdób patriotycznych będących elementem stroju oraz o założenie ich na czas szkolnej uroczystości. Elementy te (kotyliony, miniflagi, plakietki, wstążki, kwiaty, opaski itp.) powinny nawiązywać do barw bądź symboli narodowych. Prosimy wszystkich o włączenie się w to wspólne przedsięwzięcie! Organizatorzy ŚN

Zebranie rodziców

6 listopada 2018r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie wywiadowcze z rodzicami. Wychowawcy przekażą informację o wynikach w nauce uczniów. Spotkania w salach lekcyjnych.

Przewodnicząca Rady Rodziców zaprasza Radę i Trójki Klasowe na zebranie 6 listopada 2018r. na godzinę 16.30.