Ogłoszenie

W dniach 18 – 23 kwietnia trwa wiosenna przerwa świąteczna. Po przerwie świątecznej we środę – 24 kwietnia wracamy do szkoły.
Wszystkim życzymy zdrowych, radosnych i udanych Świąt Wielkiej Nocy.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, chcieliśmy poinformować Państwa, że nauczyciele naszej szkoły opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku planowanego od 8 kwietnia.. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie bardzo potrzebujemy Państwa wsparcia i zrozumienia dla naszego protestu. Zapewniamy uczniom zajęcia opiekuńcze zgodnie z planem pracy. Prosimy także śledzić informacje w dzienniku elektronicznym, bowiem tam będziemy podawać aktualne wiadomości dotyczące zajęć szkolnych w kolejnych dniach.

Jednocześnie przypominamy, że dni, w których odbywają się egzaminy  gimnazjalistów (10-12.04.) i ósmoklasistów (15-17.04) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, w związku z tym, prosimy o wypełnienie deklaracji.

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja SP Frysztak

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH W CZASIE DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka………………………………………………………………………

(IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA)

w zajęciach świetlicowych w następujących godzinach:

ŚWIETLICA CZYNNA W GODZINACH 8.00 -12.30

DZIEŃ PROSZĘ WPISAĆ GODZINY POBYTU (OD – DO) (WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ)

10.04                                                               TAK / NIE

11.04                                                               TAK / NIE

12.04                                                               TAK / NIE

15.04                                                              TAK/NIE

16.04                                                               TAK/NIE

17.04                                                               TAK/NIE

 

……………………………………

                                                                                                            Podpis rodzica/opiekuna