Spotkanie rodziców

Spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach, dotyczące wyników klasyfikacji śródrocznej, odbędzie się 24 stycznia 2019r. o godz. 16.30. Natomiast o 17.30 na auli będzie miało miejsce spotkanie z policjantem w ramach Akademii Rodzica. Trójki klasowe pani przewodnicząca zaprasza na zebranie na godzinę 16.00.